top of page

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI TÜKETİCİ AYDINLATMA METNİ

Cumhuriyet Mah. Akeller Cad. No:54/A Söke-Aydın adresinde mukim şirketimiz Saldos Ticaret Anonim Şirketi (“Saldos” ve/veya “Şirketimiz”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) uygulanması bakımından veri sorumlusu sıfatını haiz olup şirket politikalarında ve diğer uygulanabilir mevzuatta yer alan düzenlemelere uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimize vermiş olduğunuz sipariş ve/veya satın aldığınız ürün ile ilgili şikayetiniz bulunması durumunda, Saldos’a bu şikayetinizi bildirmeniz halinde; ad-soyad, TC kimlik numarası, telefon numarası, adres, e-posta adresi şeklindeki kişisel verileriniz, Kanun kapsamında yer alan; sözleşmenin kurulması veya ifası ile ilgili olması ve hukuki yükümlülük sebeplerine dayalı olarak tarafımızca toplanacaktır. İlgili veri toplama faaliyeti sadece ilettiğiniz ve şikayetinizin çözümlenmesi için gerekli bilgiler ile sınırlıdır. Toplanacak olan kişisel verileriniz, şikayet konusu sorunun çözülmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması amaçlarıyla kayıt altına alınacaktır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz, şikayet konusu sorunun çözülmesi, ürünlerin geliştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması için üretici firma ile paylaşılabilir.

Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, yukarıda da belirtildiği üzere, Kanun kapsamında yer alan; sözleşmenin kurulması veya ifası ile ilgili olması ve hukuki yükümlülük sebeplerine dayalı olarak telefon, mesajlaşma uygulamaları, e-posta ve e-ticaret platformları üzerinden toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin, kişisel verileri ile ilgili hakları Kanun’un 11. Maddesinde sayılmış bulunmaktadır. Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Cumhuriyet Mah. Akeller Cad. No:54/A Söke-Aydın adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya Noter kanalıyla resmi usulde iletmeniz durumunda, talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

bottom of page